• "ወንጌል ጥዑም ዜና" - ትርጉም ኣርባዕቲኡ ወንጌላት፡ ብቀሺ ዶ/ር ተኽለኣብ መንግስትኣብ፡ ኣንቢብኩም ተገልገሉላ። ኣብ መሸጢ መጻሕፍቲ ወብ ሳይት www.semayat.com ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም።
  • "እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳልዩ፡ ፍጹም ምእንቲ ኪኸውንሲ፡ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ፡ ንተግሳጽ፡ ንምቕናዕ፡ ንጽድቂ ዚኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ።"1ይ ጢሞቴዎስ 3 : 16-17
  • “ዎ እግዚኣብሄር፡ ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ኽፈልጥ፡ መወዳእታይን ልክዕ መዓልትታተይን ክንደይ ምዃኑ ኣዘክረኒ።” መዝሙር ዳዊት 39:4
  • "ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትዉ፣ ጠፈር ከኣ ግብሪ ኣእዳዉ የውሪ።" መዝሙር ዳዊት 19:1
Welcome to Mekanehiwet ኣብዚ ተዛማድነት ዝበዝሓሉ ጊዜ፡ ነቲ እንኮን ሓቀኛን መገዲ ኣምላኽ ማለት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ዘለኣለማዊ ድሕነት ንኽንፈልጥን ንኽንድሕንን፡ ከምእዉን ብመንፈሳዊ ዕብየት እናወሰኽና ነቲ ዝተበጀዎና ጐይታ ዝበቅዕ ህይወት ክንነብርን፡ ንኻልኦትውን ናብዚ መገዲ ሓቅን ህይወትን ክንመርሕ ዘኽእለና ከም ስብከታት፡ ትምህርትታት፡ ሓጸርቲ ጽሑፋት፡ መዛሙራትን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ኣብዚ ይቐርብ።