Posted on Posted in

ብ ዕለት 19/10/2003 ብ ቀሺ ዶ/ር ተኽለኣብ መንግስተብ ኣብ ቀጽሪ መካነ ህይወት መድሃኔ ኣለም ቤት ክርስትያን። ኣብ ዝነበረ ተኸታታሊ ትምህርቲ።

Posted on Posted in

ብዕለት 09/01/2000 ኣብ ቀጽሪ መካነ ህይወት ነዛ ዘመን ፍለጥዋ ካልኣይ ክፋል ብቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስተኣብ