Posted on Posted in

ብዕለት 3/9/1996 ብቀሺ ዶር. ፍጹም ገብረንጉስ ኣብ ቀጽሪ መካነ ህይወት እተሰበኸ ስብከት

Posted on Posted in

ብዕለት 2/9/1996 ብቀሺ ዶር. ፍጹም ገብረንጉስ ኣብ ቀጽሪ መካነ ሂወት እተሰበኸ ስብከት

Posted on Posted in
ብዕለት 29/8/1996 ብቀሺ ዶር. ፍጹም ገብረንጉስ ኣብ ቀጽሪ መካነ ሂወት እተሰበኸ ስብከት
Posted on Posted in

ብዕለት 28/8/1996 ብቀሺ ዶር. ፍጹም ገብረንጉስ ኣብ ቀጽሪ መካነ ሂወት እተሰበኸ ስብከት

Posted on Posted in

ብ ዕለት 12/8/1996 ብቀሺ ዶር ፍጹምብርሃን ገብረንጉስ ኣብ ቀጽሪ መካነ ህይወት መድሓኒ ኣለም ቤተክርስትያን፡ ኣስመራ እተዋህበ ትምህርቲ